Obchodné podmienky

Súhlasím so zaradením mojich osobných údajov (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti MARS Czech s.r.o., IČ 28444914 so sídlom Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, (ďalej len „Spoločnosť“), a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Spoločnosti, t. j. ponuka výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o konaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Z. z., a to na dobu do odvolania tohto súhlasu s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Zároveň udeľujem Spoločnosti súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách. Beriem na vedomie moje práva podľa § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Z. z., t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že mám právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môžem na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môžem obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7.