Náš prísľub

Ako zodpovedný výrobca potrebujeme overiť tvoj vek, aby sme dodržali náš záväzok propagovať naše značky zodpovedným spôsobom.

Prosím, vyplň svoj dátum narodenia:

Vstúpiť
Pre viac informácií o zodpovednej propagácii našich produktov, klikni prosím na odkaz Marketingový kódex Mars.

Zdravý, aktívny životný štýl…

Značka Snickers® si poradí s vaším hladom, aby ste vy mohli zvládnuť, nuž... takmer čokoľvek. Je to pochúťka, ktorú si možno vychutnávať ako súčasť vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.

Značku Snickers® vlastní spoločnosť Mars Incorporated, popredná globálna potravinárska spoločnosť. Spoločnosť Mars sa zaväzuje riešiť otázky zdravia a propagácie zdravého životného štýlu. Sme odhodlaní konať zodpovedne a pozitívne prispievať k riešeniu tejto problematiky ponukou balení rôznych veľkostí, zlepšovaním výživového obsahu našich produktov, poskytovaním zrozumiteľných nutričných informácií na obaloch. Zároveň zaisťujeme zodpovednú komunikáciu našich produktov, a to vďaka uplatňovaniu nášho vlastného Marketingového kódexu.

Informácie o nutričných hodnotách

GDAs alebo DDD znamená doporučená denná dávka. Slúži na lepšie pochopenie, aké množstvo danej živiny prijímate konzumáciou konkrétneho produktu. Spoločnosť Mars chce, aby ste o potravinách, ktoré konzumujete, vedeli čo najviac, a preto sa tieto informácie dajú jednoducho nájsť na prednej i zadnej strane obalu. Produkty M&M'S® sú k dispozícii v baleniach rôznej veľkosti, aby ste si mohli vybrať podľa vašich individuálnych potrieb.