Náš prísľub

Ako zodpovedný výrobca potrebujeme overiť tvoj vek, aby sme dodržali náš záväzok propagovať naše značky zodpovedným spôsobom.

Prosím, vyplň svoj dátum narodenia:

Vstúpiť
Pre viac informácií o zodpovednej propagácii našich produktov, klikni prosím na odkaz Marketingový kódex Mars.

Obchodné podmienky

Súhlasím so zaradením mojich osobných údajov (ďalej len „údaje“) do databázy spoločnosti MARS Czech s.r.o., IČ 28444914 so sídlom Michelská 1552/58, Michle, 141 00 Praha 4, (ďalej len „Spoločnosť“), a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Spoločnosti, t. j. ponuka výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o konaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Z. z., a to na dobu do odvolania tohto súhlasu s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje.

Zároveň udeľujem Spoločnosti súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách. Beriem na vedomie moje práva podľa § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Z. z., t. j. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môžem bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že mám právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môžem na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môžem obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7.